Privacy

ViaVero gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft
achtergelaten. Dat betekent dat als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult in het
contactformulier, ik deze gegevens niet gebruik om u andere informatie toe te zenden
dan waar u om vraagt. Ik zal u ook niet ongevraagd aan een mailinglijst toevoegen.

ViaVero bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel
waarvoor de gegevens zijn verzameld. Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens
geldt dat alleen die gegevens worden gebruikt die u zelf actief hebt achtergelaten.

Gebruik van anonieme bezoekersgegevens
Voor het verzamelen van de webstatistieken maakt ViaVero gebruik van Google
Analytics. Deze applicatie gebruikt javascript en cookies waarmee ik uw gedrag op deze
website kan volgen.

ViaVero verzamelt de volgende gegevens: het type machine dat u gebruikt (zoals een
Windows-PC, een iPad of mobiele telefoon), de browser die u gebruikt (zoals Internet
Explorer of Firefox), de regio waarvandaan u de website bezoekt, hoe u op deze site bent
gekomen, welk zoekwoord u hebt gebruikt om ons te vinden, het tijdstip en de duur van
uw bezoek en welke pagina’s u heeft bezocht.

ViaVero heeft Google Analytics zo ingesteld dat het voldoet aan de Algemene
Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat ViaVero slechts een deel van uw
IP-adres registreert. Hierdoor bent u niet te identificeren, maar kan ik wel goede
analyses uitvoeren om deze website en mijn dienstverlening te verbeteren. Ook zal
Google de verzamelde gegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken.

ViaVero gebruikt door haar verzamelde gegevens niet voor een ander doel en stelt ze
niet aan derden ter beschikking.